هتل آپارتمان میلاد

آدرس: مشهد-خیابان نواب صفوی-بین نواب صفوی ۱۳و۱۵

تماس با مدیریت: رضازاده     ۰۹۱۲۶۸۸۸۴۴۱ _ ۰۹۳۵۹۹۰۳۷۳۱

Sponsors