هتل آپارتمان میلاد

آدرس: مشهد-خیابان نواب صفوی-بین نواب صفوی ۱۳و۱۵

تلفن تماس: ۶ – ۳۶۷۱۳۰۲ ۰۵۱۱

تماس با مدیریت:

رضازاده     ۰۹۱۲۶۸۸۸۴۴۱ _ ۰۹۳۵۹۹۰۳۷۳۱

Sponsors